Országonkénti sajátosságok, szabályok

Az alábbi információk a Magyarországról más állam felé történő állatmozgásokra vonatkoznak

Felhívjuk figyelmüket, hogy az itt olvasható információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek hivatalos tájékoztatásnak! Hivatalos tájékoztatást vagy az adott célország állategészségügyi hatóságaitól, vagy az adott ország magyarországi (ha nincs, akkor a legközelebbi) külképviseletén kérhetnek, illetve itt kell kérni. Az információkérést mindenképpen javasolt írásban megtenni, és a választ is írásban kérni!

Az alábbiak csak a kutya, macska és vadászgörény utazásakor, Magyarországról a megjelölt országba, és onnan vissza, történő utazások esetében érvényesek. Az összeállítás az aktuálisan rendelkezésre álló adatok ill. gyakorlati tapasztalatok alapján készült. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályok változhatnak, ezért kérjük, tájékozódjanak utazás előtt az illető ország vonatkozásában a megfelelő honlapon, követségen, repülőtársaságnál stb. az aktuális elvárások felől, különösképpen akkor, ha úti céljuk nem EU tagország (főleg a kuriózum kategóriába tartozó országok esetében).

MINDEN MÁS -itt fel nem sorolt- CÉLORSZÁG esetében javasoljuk, érdeklődjenek az adott ország külképviseletén, és ott tudakolják meg az esetleges külön előírásokat (ha lehetséges, írásban kérjék az előírásokat) Idegen nyelveken -főleg angolul- beszélő és értő érdeklődők néhány jól kiválasztott kereső szó kiválasztásával akár az illetékes hatóságok hivatalos honlapjait is megtalálhatják az Interneten.

I. Az Európai Unió tagállamaiba történő beutazás általános feltételei

Az utazást legkorábban az első veszettség elleni oltás dátumától számított 21 nap múlva lehet megkezdeni, mivel az Uniós irányelvek szerint a veszettség elleni védőoltást a beadásától számított 21 nap elteltével lehet érvényesnek tekinteni. (Nagy-Britanniába, Írországba, Svédországba és Máltára történő utazásnál a 21 napnak minden esetben a mikrochipes megjelölést követő veszettség elleni oltástól kell eltelnie!)
Folyamatos, 365 napon belüli veszettség elleni újraoltás esetén az egységes európai állatútlevél folyamatosan érvényes.

Figyelem!

Olaszország az elmúlt időszak problémás esetei miatt jelentősen szigorított az ellenőrzésen, és a követelményeken, ami azt jelenti, hogy 15 hetesnél fiatalabb életkorú, veszettség ellen oltatlan állatot még egységes európai állatútlevéllel sem engednek be, illetve az országon belüli ellenőrzéseknél (pl. autópályán történő közúti ellenőrzéskor) emiatt gyakorta kellemetlenkednek a hatóságok. Amennyiben gyanújuk merül fel a dokumentumok, illetve az abban igazoltak valódiságát illetően, komoly (és kellemetlen) intézkedéseket is foganatosítanak az állatot szállító személyekkel szemben.
2009. szeptember végén érkezett hivatalos jelzések szerint szigorúan betartatják a vonatkozó 998/2003 EK rendelet vonatkozó szabályait, és szigorúan megkövetelik a veszettség elleni oltás meglétét minden útlevéllel rendelkező állat esetében (kölyökkutyák esetében is)!

Finnország esetében eltérés az általános EU-s gyakorlattól, hogy veszettség ellen oltatlan fiatal állatokat nem engednek be az országba, és megkövetelik a beutazás előtti Echinococcus elleni féregtelenítő kezelést is. Amennyiben az 1 évesnél idősebb állatot Finnországban oltották veszettség ellen, ennek az oltásnak az érvényessége 2 év!

A legfrissebb információk szerint (2008. október vége) Spanyolország sem engedélyezi a 3 hónaposnál fiatalabb, veszettség ellen oltatlan állatok bevitelét! Németországba oltatlanul csak nem kereskedelmi céllal vihető be kutya vagy macska. Mindkét országból gyakorta érkeznek megkeresések az ottani hatósági szolgálatoktól a szabálytalanul bevitt kutyák ügyében, ami azt bizonyítja, hogy az ottani hatóságok folyamatosan ellenőrzik az oda bevitt állatokat valamint a szállítást végző vállalkozásokat.

Figyelem! 2014. dec. 29-től kezdődően Hollandiába kizárólag érvényes veszettség elleni oltással, legkorábban 15 hetes életkort betöltve lehet kutyákat, macskákat és vadászgörényeket bevinni. Hivatalosan nem erősítették még meg, de állítólag Németország is hasonlóan változtatta meg a szabályozását.

1. Svédországba történő beutazás feltételei (2012. január 1.-től)

Svédországba kizárólag legalább 90 napos/13 hetes kutya, macska vihető be, de csak érvényes veszettség elleni oltással. Miután a beadott oltás +21 nap múlva válik érvényessé, így 4 hónapos kornál fiatalabb állattal nem lehet beutazni! Megjegyzés: Fontos követelmény, hogy a mikrochipes megjelölés mindenképpen megelőzze a veszettség elleni oltást! Ha az állat már korábban is oltva volt, a megjelölés után újra be kell oltani, mert csak ez lesz elfogadható!

A Svédországba történő belépéskor mindenképpen azt a folyosót kell választani, ahol vámvizsgálatot végeznek (itt történik a fentiek ellenőrzése).

Angol nyelvű információ itt (itt olvashatóak a 2012. január 1.-től érvénybe lépett változások is!)

2. Az Egyesült Királyságba (Nagy-Britanniába) és Írországba, valamint Máltára történő beutazás feltételei (2012. január 1.-től)

Fontos követelmény, hogy a mikrochipes megjelölésnek minden esetben meg kell előznie a veszettség elleni oltást! Ha az állat korábban már oltva volt, a megjelölés után újra be kell oltani! Az utazás megkezdése előtt legalább 21 napnak kell eltelnie a mikrochipes megjelölést követő veszettség elleni oltástól!

Málta esetében információink szerint 2012. január 1.-től a beutazáskor a tulajdonos költségére állatorvosi vizsgálatot és féregtelenítő kezelést végeznek el.

Az angol állategészségügyi hatóság hivatalos honlapja itt (mindenképpen érdemes elolvasni!)
Tulajdonosi tájékoztató segédlet ugyanerről a honlapról itt

II. Az Európai Unión kívüli, ún. harmadik országokba történő beutazás feltételei

3. Svájcba történő beutazás feltételei

Svájc nem tagja az Európai Uniónak (ún. harmadik ország), de a Magyarországról származó állat esetében pontosan ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelni, mint az EU más tagállamaiba történő utazásnál (lásd 1. pont). (Tehát elegendő a megjelölés, az érvényes veszettség elleni védőoltás, vagyis az érvényes egységes európai állatútlevél megléte.) Fontos tudnivaló azonban, hogy Svájcban nem kívánatosak a fül- és farokvágott egyedek, rövid ideig tartó ott tartókodás (pl. pár napos nyaralás idejére) esetén azonban engedményeket tesznek. Idegen nyelveket értők számára további részletes információk érhetők el az alábbi honlapon.

4. Norvégiába történő beutazás feltételei

Norvégia és Svédország között nyitottak a határok, így a Norvégiába történő beutazáshoz (annak ellenére, hogy Norvégia nem tagja az Európai Uniónak) ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenni, mintha Svédországba akarnánk az állatot bevinni. (2. pont)

5. Szerbiába, Ukrajnába, Oroszországba történő beutazás feltételei

A beutazáshoz hatósági állatorvosi igazolás kell csak, amit az utazás előtt 3 napon belül kell beszerezni. Az állat azonosítása nem követelmény. Oroszországba a belépés előtt 3 napon belül kötelező a féregtelenítés és a kullancs elleni kezelés elvégzése és igazolása. (Ez utóbbi 2011. júniusi információ Oroszország magyarországi nagykövetségétől.) Ha azonban az állattal vissza is akarnak jönni Magyarországra (vagy az Európai Unióba), akkor szükséges még a következő: Megfelelő eredmény (0,5 NE/ml) szükséges a visszautazáshoz.

6. Montenegróba történő beutazás feltételei

4 hónaposnál fiatalabb állattal egyáltalán nem lehet beutazni. Ha az állattal vissza is akarnak jönni Magyarországra, akkor ugyanaz szükséges, mint a 7. pontban Szerbia, Ukrajna, Oroszország esetében.

7. Utazás az USA-ba, Kanadába

A kiutazó állatnak legalább 12 hetes életkorúnak kell lennie. Amennyiben az USA-ba bevinni szándékozott állat még nincs 12 hetes, ill. nincs beoltva veszettség ellen, csak egy külön tulajdonosi/szállítói nyilatkozat kitöltése és aláírása után vihető be, megfelelő előírások elrendelésének tudomásulvétele után. A nyilatkozat információink szerint beszerezhető az USA nagykövetségén ill. külképviseletein.

Vannak olyan információk, amelyek szerint, ha a Magyarországról az USA-ba (Kanadába) történő utazás valamely EU tagállamban történő átszállással történik, akkor biztonsági okokból az állatnak rendelkeznie kell mindazzal, ami az Európai Unióba történő beutazáshoz szükséges. Ez a követelmény azonban nem általános, a különböző európai repülőtereken eltérő gyakorlat szerint járnak el.
Ha az átszállás Nagy-Britannia valamelyik repülőterén történik meg, követelmény a 3. pontban leírt összes előírás betartása! (Ezt azzal indokolják, hogy bármikor előfordulhat, hogy a célállomás felé történő továbbutazás akadályba ütközik, és ilyenkor szükségessé válhat az állat EU-ba történő beléptetése.) Emellett a légitársaságoknak lehetnek (vannak) különleges igényeik, előírásaik, amit konkrétan attól a társaságtól kell megérdeklődni, amelyikkel az állat repülni fog!

8. Utazási feltételek Izraelbe

Izraelbe 3 hónaposnál fiatalabb állat nem vihető be! A beutazáshoz a szokásos hatósági állatorvosi igazolás szükséges. Ennek hiányában teljes mértékben elfogadják az érvényes egységes európai állatútlevelet is.

9. Utazás Ausztráliába kutyával, macskával

Ausztráliába rendkívül szigorú karanténozás után lehet csak állatot bevinni. A karanténozás kijelölt karantén állomásokon történik, ahová előzetesen helyet kell foglalni. Részletes angol nyelvű információ az alábbi linken található.

10. Beutazási feltételek Izlandra

Izlandra csak rettentő szigorú rendszabályok betartása után lehet kutyát bevinni. Útlevél nem szükséges, és azt nem is fogadják el. Helyette olyan hatósági igazolást kérnek, amelynek a formanyomtatványát az illetékes izlandi minisztériumtól kell igényelni, itthon kitöltetni és igazoltatni. Szükséges a mikrochipes megjelölés és a veszettség elleni oltás. Az oltás után 120 napos itthoni várakozási időt kell eltölteni, ami alatt veszettség elleni titervizsgálatot kell végeztetni (vérvétel az oltás utáni 30. naptól). 7 hónaposmnál fiatalabb állat így nem léphet be Izlandra, semmiképpen sem! A beutazás csak ottani karantén állomások útján lehetséges, ahol további 1 hónapot kell az állatnak eltöltenie. A karantén állomásokra előzetesen kell időpontot kérni, és ez nem változtatható meg. Ha lekésik, újabb időpont kell másik befogadó állomásra. A beutazásnak némi anyagi vonzata is van, bizonyos összegű beutazási díjat is fizetni kell. (kb. 20 izlandi korona)

11. Beutazási feltételek a Dél-Afrikai Köztársaságba

Aki ebbe az országba szeretne kutyát, macskát bevinni (oda beutaztatni), annak számos speciális előzetes vizsgálatot kell elvégeztetnie, ezért célszerű időben állatorvoshoz fordulni. A beutazás feltétele az EU-ban szokásos feltételeken túl a következő 5 kórokozóra történő mentességi vizsgálat igazolása (Brucella canis, Trypanosoma evansi, Babesia gibsoni, Dirofilaria immitis, Lishmania).


További információ: Magyar Állatorvosi Kamara, dr. Horváth László - holavet@t-online.hu - +36 20 257 1672

Az oldalt a gondozza.